Konzultanti

Konzultanti naší společnosti disponují profesními zkušenostmi z vedoucích manažerských pozic v různých oblastech. Znají velmi dobře firemní prostředí, ale i mezinárodní best practice v oblasti personálního rozvoje.

Mgr. Martina Kutscherová

Mgr. Martina Kutscherová Vodešilová vystudovala Filozofickou fakultu na Univerzitě Karlově v Praze, na téže univerzitě absolvovala doplňkové studium práva. V oblasti personálního poradenství působí od roku 1996 na pozicích Executive Search Konzultant a Executive Search Manager. Disponuje dlouholetými zkušenostmi z oborů FMCG, Logistiky, Farmaceutického a Chemického průmyslu. Než se stala partnerkou společnosti CSP Partners vybudovala a vedla Executive Search divizi přední personální společnosti specializované na farmaceutický průmysl. Ve společnosti CSP Partners se specializuje na oblasti Live Science, FMCG a Průmysl. Martina Kutscherová Vodešilová hovoří česky, německy, anglicky a rusky.

Dr. Peter Kutschera

Dr. Peter Kutschera se narodil v Čechách, studoval práva a ekonomii na Univerzitě v Mannheimu, Německo. Doktorandské studium práv ukončil v roce 1983. Předtím absolvoval vyšší státní odbornou Univerzitu pro administrativu. Pracoval ve státní správě, v advokátní kanceláři jako právník, jednatel softwarové společnosti a jednatel a partner poradenské firmy v oblasti strategického marketingu a investic v Praze. Dr. Peter Kutschera působí v oblasti personálního poradenství od roku 1993 a je spoluzakladatelem personální společností CSP Partners. Ve společnosti CSP Partners je zodpovědný za oblasti Executive Search, HR Due Diligence a Cross-Boarder Search. Dr. Peter Kutschera hovoří česky, německy a anglicky.

Ing. Denisa Panchártková

Denisa Panchártková  studovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor podniková ekonomika a management se zaměřením na logistiku a lean management. První profesní zkušenosti získala u mezinárodní společnosti v oblasti financí a personalistiky. Ve společnosti CSP Partners se věnuje technickým a manažerským pozicím v oblasti Automotive a Strojírenství. Denisa  Panchártková hovoří česky a anglicky.

Ing. Anna Michálková

Anna Michálková je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. První profesní zkušenosti získala již během studia díky pracovně studijnímu pobytu v USA, dále ve významné české investiční společnosti jako administrativní podpora vedení společnosti a v neposlední řadě v bankovní instituci, kde působila jako Account Manager a starala se o firemní klientelu. Po ukončení studia začala působit v oblasti Personálního poradenství. Jako konzultantka se věnuje oblastem Automotive a Strojírenské výroby. Anna Michálková ovládá anglický a německý jazyk.