Služby


Executive search

Přímé systematické vyhledávání vrcholového managementu a odborníků, které je založeno na detailní znalosti daného oboru a analýze potřeb klienta.
Více

HR Due Diligence

Plánování a optimalizace lidských zdrojů je základem úspěchu každé firmy. HR Due Diligence slouží ke sladění firemní strategie a personálního obsazení firmy.
Více

Interim Management

Interim Management je dočasné působení manažera na předem dohodnutou dobu s pevně danými úkoly a cíli.
Více