HR Due Diligence

HR Due Diligence představuje hloubkovou analýzu lidských zdrojů a personálních procesů v návaznosti na firemní strategii a konkurenční prostředí. Personální obsazení se poté přizpůsobí vývoji trhu tak, aby firma byla schopna zajistit nebo si udržet komparativní výhody oproti ostatním společnostem.

Do procesu HR Due Diligence přinášíme zkušenosti s hodnocením a výběrem kandidátů (Executive Search, Managment Audit) na různých pozicích, znalosti daného oboru (bench marking) a mezinárodní partnerství (best practice).

Naše společnost může pomoci

 • Posoudit silné & slabé stránky Managementu

  Analýza personálního potenciálu organizace vzhledem k operativním a strategickým cílům společnosti a její vyhodnocení (Management Audit).

 • Uvážit příležitosti & hrozby

  Posouzení rizikových faktorů ohrožujících firemní cíle (strategie konkurence, marketingové změny, nové technologie atd.) v návaznosti na personální potenciál společnosti (HR Risk Analýza).

 • Definovat firemní strategii v HR oblasti

  Čeho chce společnost v budoucnu dosáhnout (HR Targeting).

 • Stanovení a implementace personálních procesů

  V rámci strategických partnerství pomáháme při stanovení a implementaci programů pro rozvoj lidských zdrojů a personálních procesů (např. motivační programy, platové systémy, tréninky, atd.).