Interim management

Interim Management je dočasné působení manažera na předem dohodnutou dobu s pevně danými úkoly a cíli. Stále více společností si uvědomuje, že reakcí na rychle se měnící firemní potřeby může být cílené využití manažerských potenciálů, kterými firma nedisponuje a které jsou zapotřebí jen na určitou dobu.

Interim Management v tomto smyslu je krátkodobé nasazení zkušeného a vysoce kvalifikovaného manažera pro start-up projekty, změnové řízení, náročné projekty nebo krizový management. V takových situacích nemusí být mnohdy zaměstnání manažera nebo odborníka na stálý úvazek dostatečně efektivní nebo vůbec nutné.

Náš proces

  • CSP Partners Interim Management zajišťuje na vysoce profesionální úrovní řešení v oblasti interim managementu.

  • Využívá při tom své dlouholeté praxe v oblasti vyhledávání vrcholových manažerů a odborníků na českém a slovenském trhu, vlastních manažerských zkušeností svých partnerů a kontaktů k potenciálním interim manažerům v různých oborech.

  • Náš integrovaný proces Interim Managementu, zajišťuje neustálé odborné propojení našeho týmu s klientem a s Interim Managerem po celou dobu projektu, od analýzy potřeb klienta až po follow-up.