Talent management

TALENT MANAGEMENT

Talenty jsou přirozeně se opakující vzorce myšlení, cítění nebo chování, které lze použít v praxi. Ty jsou nám podle posledních výzkumů buď vrozené, nebo vznikají ve velice nízkém věku. Talent ukazuje naši jedinečnost.

Cíle a přínosy

  • Nastavení nového procesu komunikace a spolupráce na základě určení talentů
  • Rozdělení kompetencí jednotlivých členů týmu podle talentů
  • Identifikace chybějících talentů v týmu a nalezení řešení

Zaměstnanci, kteří rozvíjejí své silné stránky mají:

  • 7% – 23% větší angažovanost
  • 8% – 18% vyšší výkonnost
  • 20% – 73% nižší fluktuaci

1. Analýza

Analýza požadavků na do organizace, podnikatelských záměrů, firemní strategie a kultury

2. Identifikace talentů

Za použití metodiky CliftonStrengths – Gallup, což umožní identifikovat silné stránky vybraného kandidáta

3. Využití potenciálu

Využití potenciálu v týmu za účelem zvýšení efektivity práce, zlepšení komunikace a spolupráce

4. Program outplacement

Zaměření na profesní a osobní rozvoj účastníků, za účelem zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce

© 2024 CSP Partners | Všechna práva vyhrazena
Design & Code by Symphony | Nastavení cookies