Executive search

CSP Partners používá při obsazení všech pozic výhradně metodu přímého systematického vyhledávání (Executive Search). Odbornost, zkušenosti a kontakty odpovědného konzultanta hrají v tomto procesu klíčovou roli.

Přímé systematické vyhledávání je nejvíce účinná metoda pro kvalitní a úspěšné obsazení hledané pozice. Kontaktují se cíleně všichni potenciální kandidáti na danou pozici a to i ti kandidáti, kteří aktuálně nereagují na inzerci nebo se nechtějí prezentovat v roli uchazeče.

Tato metoda zaručuje, že hledaná pozice bude obsazena kandidátem, který splňuje nejen požadovaný profil, ale je také „v souladu“ se strategickými záměry firmy a s firemní kulturou.

Náš proces Executive Search

 • Analytická fáze

  Ve spolupráci s klientem detailně analyzujeme požadavky týkající se konkrétní pozice a definujeme profil pozice a hledaného kandidáta.

 • Fáze vyhledávání

  V předem učené cílové skupině se systematicky identifikují a individuálně oslovují všichni potenciální kandidáti na danou pozici. Využijí se také naše dlouholeté kontakty s potenciálními kandidáty a důkladná znalost daného oboru.

 • Fáze hodnocení

  Odborný konzultant posoudí vhodnost kandidáta na danou pozici. Následně vypracujeme jednotlivé profily kandidátů a ty nejvhodnější doporučíme klientovi. Pouze tito kandidáti se dozvědí jméno našeho klienta.

 • Fáze prezentace

  Vybraní kandidáti jsou za účasti konzultanta představeni klientovi. Poskytujeme komplexní personální servis jak klientovi, tak i kandidátovi.

 • Komunikace s klientem

  O průběhu celého projektu klienta pravidelně informujeme. I po ukončení mandátu sledujeme úspěšnost vybraného kandidáta.